Zwrot i reklamacja

Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem – my to rozumiemy. Dlatego każdej osobie kupującej w naszym sklepie internetowym, umożliwiamy zwrot lub reklamację produktów.

Odstąpienie od umowy kupna

Konsument dokonujący zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa jest w szczególny sposób chroniony prawem, tj. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) . Secret Place dla swoich Konsumentów ochronę jeszcze bardziej rozszerza i wydłuża ustawowy czas na odstąpienie od umowy kupna.

Od teraz:

- czas na odstąpienie od umowy to aż 90 dni (a nie ustawowe 14 dni) 
- warunkiem skorzystania z tej formy ochrony jest przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz do pobrania znajdziesz poniżej)
- Konsument musi odesłać towar (nieużywany i nierozpakowany) do Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na swój koszt.

 

Reklamacje

Jeżeli kupiony produkt okazał się wadliwy, Konsument może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.Wydrukowany i wypełniony formularz odstąpienia od umowy/reklamacji Secret Place dołącz do odsyłanego produktu i wyślij na adres:

PLAYROOM - DZIAŁ LOGISTYKI
Minerska 71, 04-506 Warszawa
telefon: 501 199 919
mail: sklep@refform.plUaktualnienie: 10 stycznia 2020 r.

 
Formularz odstapienia od umowy Refform
Format: pdf
 
Formularz reklamacji Refform
Format: pdf